گروه صنعتی رنگین فلز کرمان

Rangin Felez Group

Emergency Phone :  09133419766

Brass Tube


لوله برنجی


The brass tubes are applicable to various industries such as automobile making and ornamentation. They are also used to make faucets, automobile radiators and lusters.

Outer Diameter (mm) Thickness (mm)
mm in 0.75 0.9 1 1.125 1.15 1.2 1.25 1.3 1.4 1.5 1.6 1.75 1.9 2 2.1
8 *
10 *
12 * *
12.7 1/2 *
15 *
15.87 5.8 *
16 * *
18 * *
19 *
19.05 3/4 *
20 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
28 * *
30 * *
32 * *
35 * * *
38 * *
39 * *
40 * *
42 *
44 *
45 * * *
47 *
48 *
50 *
54 *
62 *
AlloyDenominationStandard ConformanceChemical Composition
ISOASTM USADIN GermanyJIS JapanBS EnglandCuLeadZinc
70B Cartridge Brass CuZn30 C 26000 CuZn30 C 2600 CZ 106 68.5-71.5 - Rem
65B Yellow Brass CuZn35 C 27000 CuZn36 C 2700 CZ 107 64.0-66.0 - Rem
63B Common Brass CuZn37 C 27400 CuZn37 C 2720 CZ 108 62.0-64.0 - Rem

The following standards comply for brass tubes:

DIN 17660

Wrought copper alloys; copper-zinc alloys; (brass); (special brass); composition.

DIN 17671-1

Wrought copper and copper alloy tubes; properties.

ASTM B135-10

Standard Specification for Seamless Brass Tube

JIS H 3300 Publication date: 2009-07-20

Copper and copper alloy seamless pipes and tubes

Contacts Info

 Phone-fax : 034-32475436
Email : Click here

 Iran, Kerman, Kerman

       24 Azar Street

       Opposite the Alley 17

       No.200

       Cmi Group

About us

Some Description About Industrial Group