گروه صنعتی رنگین فلز کرمان

Rangin Felez Industrial Group

تلفن ضروری :  09133419766

ورق و تسمه با سایر آلیاژها پایه مس


این گروه از آلیاژهای پایه مس، یعنی آلیاژهای پایه مسی غیر برنجی، با نامهای برنز و کاپر نیکل شناخته می شوند.


این گروه از محصولات شامل ورق و تسمه فسفر برنز، برنز آلومینیم و کاپر نیکل می باشد. ویژگیهای کاربردی هر گروه به شرح ذیل می باشد:

ورق و تسمه فسفر برنز: این محصول به دلیل حفظ خواص مکانیکی خود در دمای بالا، در مواردی کاربرد دارد که حفظ حالت فنریت محصول، ضروری است. این محصول در صنایع الکتریکی کاربرد دارد.
ورق و تسمه برنز آلومینیم: این محصول به دلیل حضور آلومینیم نسبت به خوردگی و اکسیداسیون، مقاومت بالاتری دارد و مصرف عمده آن در تولید مطلس (پولک) برای ضرب سکه است. ورق و تسمه کاپرنیکل: به دلیل حضور نیکل، استحکام در دمای بالای این محصول بهتر از سایر آلیاژهای پایه مسی است و مقاومت به خوردگی آن مخصوصا در آب دریا زیاد است. این گروه از محصولات در صنایع دریایی، مخابرات و تولید مطلس (پولک) کاربرد دارد.
ورق و تسمه نیکل براس :دارای استحکام و مقاوت به خوردگی بالایی است و در تولید مطلس (پولک) کاربرد دارد.

ورق و تسمه نیکل سیلور :مشخصات کاربردی این آلیاژ مشابه با نیکل براس میباشد با این تفاوت که استحکام بیشتری نسبت به نیکل براس دارد و در تولید مطلس (پولک) کاربرد دارد. ورق و تسمه با سایر آلیاژها، با درخواست مشتریان قابل تولید است.

این گروه از محصولات نوردی، با ضخامتها و عرضهای مختلف تولید می شوند. جدول ذیل گستره ابعادی قابل تولید را نشان می دهد:

(ضخامت )میلیمتر

(عرض )میلیمتر

شامل 0.1 تا و شامل 0.15

15 تا 200

0.15 تا و شامل 2

15 تا 500

2 تا و شامل 6

20 تا 500

آنالیز شیمیایی و مطابقت استانداردی این گروه محصولی به شرح جدول ذیل می باشد:


توجه: درصورت درخواست مشتریان، امکان تولید ورق و تسمه با سایر آلیاژهای پایه مسی وجود دارد.

استانداردهای ورق و تسمه با سایر آلیاژهای پایه مسی عبارتند از:

DIN 1787

Copper - Half-finished Products.

DIN 17670

Wrought copper and copper alloy plate, sheet and strip.

DIN EN 1653
Copper and copper alloys - Plate, sheet and circles for boilers, pressure vessels and hot water storage units.

ASTM B248M-07
Standard Specification for General Requirements for Wrought Copper and Copper-Alloy Plate, Sheet, Strip, and Rolled Bar

JIS H 3100:2006-02-20
Copper and copper alloy sheets, plates and strips.

BS 2875:1969
Specification for copper and copper alloys. Plate

BS EN 1652:1998
Copper a nd copper alloys. Plate, sheet, strip and circles for general purposes

BS EN 1653:1998

Copper and copper alloys. Plate, sheet and cir cles for boilers, pressure vessels and hot water storage units

اطلاعات تماس

 تلفکس : 32475436-034
  پست الکترونیک : کلیک کنید

 ایران، استان کرمان، شهرستان کرمان

       خیابان 24 آذر

       روبروی کوچه 17

       پلاک 200

       گروه صنعتی رنگین فلز

درباره گروه

گروه صنعتی رنگین فلز فعالیت خود را درسال 1385 در زمینه فروش وتوزیع لوله های مسی و اتصالات وعایقهای حرارتی وبرودتی آغاز نموده ودر سال 1393 به احداث شعبه بندرعباس در زمینه های فوق الذکربه ادامه فعالیت پرداخته است.